Víte že...?

 • Bulharsko je na čtvrtém místě v seznamu UNESCA co do počtu kulturních a historických památek: Bojanský kostelík, Skalní kláštery nedaleko vesnice Ivanovo v Rusenském kraji, Thrácká hrobka u Kazanlaku, Madarský jezdec, Starobylý Nesebr, pohoří Pirin, Rilský klášter, Thrácká hrobka u Sveštary, přírodní rezervace Srebarna
 • bulharská výškařka Stefka Kostadinova je nejznámější světovou skokankou během 90. let 20. století a její světový rekord (210 cm) není do dnes překonán
 • bulharský fotbalista Christo Stoičkov se stal nejlepším střelcem místrovství světa ve Spojených státech r. 1994, kdy bulharské národní tým získal bronzové medajle.
 • v 9. století měla bulharská říše společnou hranici s Velkou Moravou na území dnešního Slovenska a Maďarska
 • americká expedice hledá v posledních letech na bulharském Černomoří Noemovu archu
 • uprostřed Černého moře v hloubce větší než 150 m neexistuje žádný život, protože tam nepronikají sluneční paprsky
 • nejstarší zlatý poklad na světě (8000 let) byl nalezen v pohřebišti nedaleko dnešní bulharské mořské metropole Varny
 • nejznámnější thrácké zlaté poklady pocházející z období 2000 let př. n. l. až 500 let n. l. (Panagjurský, Vlčitrnský, Rogozenský ad.) byly nalezeny na území dnešního Bulharska
 • nejpopulárnějšími thráckými hrdiny pocházejícími z území Bulharska byli Orfeus a Spartakus
 • v Černém moří žijí i dnes delfíni a tuleni
 • ve 20. a 30. letech XX století do tehdejšího Československa přijeli mnozí bulharští zahradníci, kteří se tam usadili a předali místním lidem své bohaté znalosti a zkušenosti v pěstování zeleniny; z tohoto období pocházi české rčení "dře/maká jako Bulhar"
 • jedině na bulharském území se daří bakterii zvané Bacilus bulgaricus, díky níž si i dneska můžete pochutnat na bulharském kyselém mléku a bílém balkánském sýru
 • v bulharském pohoří Strandža jsou mezi tanečníky i takoví blázni, kteří dokonce tančí na žhavém uhlí; říká se jim nestináři a jejich tance dnes patří mezi nejpopulárnější bulharské turistické atrakce
 • bulharská příroda je natolik rozmanitá, že si v rámci pouhých dvou dnů můžete zalyžovat v horách a zaplavat v moři
 • nejvyšší hora na Balkanském poloostrově a šestá nejvyšší hora v Evropě je Musala; měří 2925 metrů a nachází se v pohoří Rila
 • obyvatelích města Gabrovo se traduje, že jsou přespříliš šetrní a aby ušetřili místo, nemalují v bytě každý rok; aby jim teplo z pokoje neunikalo, nechávají kočkám ustřihnout ocasy; prý také tančí v papučích na hudbu doléhající z nedalekého městečka Sevlievo; když si pořídí nové střevíce, vykračují více zeširoka, aby jim vydržely déle
 • na americké sondě Voyager letí ve vesmíru jako ukázka lidské civilizace mimo jiné také bulharská lidová píseň z pohoří Rodopy Izlel e Delju chajdutin v podání zpěvačkyValji Balkanské
 • Bulhaři se pohybují volně bez víz po celé Evropě včetně Srbska a Turecka
 • populární šopský salát je tradičním pokrmem etnografické skupiny Šopů ve středozápadním Bulharsku (v okolí hlavního města Sofie)
 • mimo území ČR nemá bulharská bohemistika na celém světě obdoby
 • sdružení bulharských bohemistů Bohemia klub vydává svůj časopis Homo bohemicus s několika přílohami a přibližuje bulharské veřejnosti vrcholná díla české kultury od doby Cyrila a Metoděje až po současnost
 • česko-bulharský slovník ve dvou dílech vydaný v r. 2002 bulharskými bohemisty v Sofii dostal v Praze první cenu v soutěži Slovník roku na veletrhu Svět knihy
 • Sofie je jediným hlavním městem v Evropě, kde v těsné blízkosti vedle sebe stojí pravoslavný, protestantský, evangelický a katolický kostel, synagóga a mešita
 • po dobu několika posledních staletí se bulharské země staly útočištěm pro mnohé představitele pronásledovaných národů, jako jsou sefaradčtí Židové, Arméni, Rusové ad.
 • k jedněm z nejvýznamnějších osobností nejenom Bulharska patřila nedávno zesnulá věštkyně Vanga
 • během balkanských válek z r. 1912-1913 použili bulharští letci poprvé letadla pro vojenské účely
 • centrální oblasti Bulharska kolem města Kazanlaku (tzv. Růžové údolí) mají podnebí nejpříznivější na světě pro pěstování růže olejnaté; z ní se již z dob osmanské nadvlády vyrábí světoznámý růžový olej, důležitou surovinu pro parfumerii a kosmetiku
 • na rozdíl od ostatních na znamení souhlasu Bulhaři vtrí hlavou, kdežto na znamení nesouhlasu kývají; aby to bylo ještě složitější, někteří Bulhaři se v tomto směru poevropštili
 • za 2. světové války dokázali Bulhaři zachránit před deportací židovskou komunitu v Bulharsku
 • počítač vynalezl americký vědec bulharského původu John Atanassov
 • fotobuňku zase vynalezl bulharský vědec Georgi Nadžakov
 • nositel Nobelovy ceny za literaturu Elias Kanetti, významný malíř Jules Paskin a světoznámá zpěvačka Sylvie Vartan se narodili v Bulharsku
 • Bulharsko je jediným státem, v němž se bývalý car stal ministerským předsedou, zatímco prezidentem se stal předseda socialistické strany
 • v březnu poznáte Bulhara, ať už je kdekoli ve světě, podle toho, že má na klopě nebo na zápěstí tzv. marteničku (pletenou ozdobu z bílých a červených nití), kterou si Bulhaři navzájem dávají pro zdraví a štěstí
 • na sv. Trifona (01.02.) stříhají Bulhaři staré suché větve vinné révy a slaví svátek vína; na sv. Todora (o masopustu) pořádají koňské dostihy; na sv. Jiří (06.05.) si zase pochutnávají na pečených jehňatech...
 • Češi se výrazně podíleli na budování moderního bulharského školství, justičního aparátu, kulturních institucí, vědy apod. po osvobození Bulharska z turecké nadvlády v r. 1878. V oblasti školství se angažoval především Konstantin Jireček, který se stal pak v letech 1881-1882 ministrem školství. V Bulharsku působila řada českých pedagogů, jako např. Ludvík Lukáš, Václav Dobruský, František V. Splítek, klasický filolog Jan Brožka, matematik Antonín V. Šourek, agronom Václav Stříbrný, botanik Josef Velenovský aj., někteří z nichž stáli i u zrodu různých vědeckých disciplín Ve vědecké oblasti se prosadili Jirečkovi bratranci Karel a Hermenegild Škorpilové. Karel Škorpil prováděl rozsáhlé archeologické vykopávky a objevil první bulharské hlavní město Plisku. Organizátory výtvarného školství se stali Jan V. Mrkvička, Jaroslav Věšín, Oto Hořejší, Josef Pittner. Čeští hudebníci Karel Macháň, František Švestka, Josef Chochola, Václav Kaucký, Jindřich Wiesner, divadelník Josef Šmáha a architektoři Josef Šniter, Ant onín Novák ad. se vyznamenali ve svých oblastech. O vybudování moderního soudnictví se přičinili právníci hrabě Rudolf Thurn-Taxis (podílel se i na kodifikaci bulharského trestního a občanského práva) a František Chytil, kteří byli zástupci generálního prokurátora. V rámci technické pomoci působili v Bulharsku již před osvobozením inženýři Antonín Pelc a Jiří Prošek, kteří se podíleli na stavbě železnic, a za nimi následovali Karel Milde, Karel Trnka, Jindřich Knob ad. V ekonomické oblasti se v Bulharsku český kapitál projevil především v oblasti potravinářského průmyslu: prosperujícím podnikem byl např. cukrovar v Gorné Orjachovici, lihovar v Šumenu, pivovary atd. Známou postavou podnikatelského světa se stal Bohdan Prošek, zakladatel pivovaru v Sofii.
 • Bulharsko se zúčastnilo prvních olympijských her v Aténách r. 1896. V olympijských sportech se stát nejvíc prosadil ve vzpěrání a moderní gymnastice