Informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Bulharsko je stát v jihovýchodní Evropě, na balkánském poloostrově. Země sousedí na severu s Rumunskem (kde hranici tvoří Dunaj), na západě se Srbskem a Černou Horou a s Makedonií, na jihu s Řeckem a na jihovýchodě s Tureckem. Východní hranici tvoří Černé moře. V roce 2004 země vstoupila do NATO, a v roce 2007 vstoupila do EU.

Poloha:
Vlajka:


Státní znak:

Rozloha: 110 993,6 km2 (102. na světě) z toho 0,3 % vody
Časové pásmo: +2
Počet obyvatel:7 262 675 (88. na světě, 2008)
Hustota zalidnění: 65,43 ob. / km2 (123. na světě)
Jazyk: bulharština
Náboženství: bulharští pravoslavní 85%, muslimové 13%
Nejvyšší bod: vrch Musala (2 925 m n.m.)
Státní zřízení: republika
Hlavní město: Sofia (1 402 417 obyvatel)
Klima: Mírné kontinentální podnebí, černomořské pobřeží a povodí Marice tvoří přechod k podnebí středomořskému, průměrné teploty v lednu - 2 až + 2 °C, v červenci 21 až 24 °C, průměrné roční srážky od 450 mm (Dobrudža) do 1250 mm (vrcholky hor).
Flora, fauna: Třetinu území pokrývají lesy (borovice, rumelská sosna, smrk, jedle, kleč, dub, buk, habr, jilm, jasan, lípa, líska).Přes 3.000 rostlinných druhů středoevropských, středozemních a stepních, v černomoří zimostráz, cypřiš, v horách alpská růže, protěž. Savci:medvěd, vlk, liška, jezevec, divoká kočka, divoké prase, rys, šakal, myšovití hlodavci, jelen, srnec, kamzík, netopýr. Ptáci: např.orel, sup, pelikán, koroptev, bažant, orebice ad.

Státní svátky a významné dny


Stabilní státní svátky:
1. 1. Nový rok
3. 3. Osvobození z osmanské nadvlády (1878)
1. 5. Svátek práce
6. 5. Den sv.Jiří (Gergiovden), Den chrabrosti a bulharské armády
24. 5. Den sv. Cyrila a Metoděje, Den slovanské kultury a vzdělávání
6. 9. Den sjednocení Východní Rumelie s Bulharským knížectvím (1885)
22. 9. Den nezávislosti (1908)
1. 11. Den národních buditelů
24. - 26. 12. Koleda (Vánoce)


Pohyblivé svátky - Velikden (Velikonoce):
Velký pátek, Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí 23.4., 24.4., 25.4. (2006)

Záležitosti při cestování do Bulharska

Víza - režim vstupu
Bezvízový styk do 3 měsíců a pouze k cestám, které neslouží výdělečnému účelu. V případě, že chce cizinec pobývat na území Bulharska za jiným účelem než turistickým ( např. pracovní, studijní, podnikání) nebo doba pobytu přesáhne 3 měsíce, je nezbytné požádat na zastupitelském úřadě Bulharska o vízum. Od 1. ledna 2006 při vstupu do BR cizinec na hraničním přechodu musí deklarovat cíl a adresu pobytu a zde vyplní registrační kartu. Toto opatření se nevztahuje na cizince, kteří přes území Bulharska pouze tranzitují a zemi opustí do 24 hodin. Od 13.1.2006 občané států EU a EHP nevyplňují registrační karty na hraničních přechodech při vstupu na území BR. Registrační povinnost všech cizinců podle ustanovení Cizineckého zákona BR (registrace v místě pobytu do 5 dnů, za kterou je zodpovědný ubytovatel) nadále platí. Na hraničním přechodu cizinec obdrží razítko do cestovního dokladu. Podle zákona o cizincích v BR se trestá vysokou pokutou, nebo je pobyt v BR na určitou dobu zakázán tomu cizinci, který zůstal v zemi po uplynutí povolené doby k pobytu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje zejména těm českým občanům, kteří budou pobývat v BR na horách (individuálně nebo ve skupinách), aby se do 5 dnů po vstupu do BR ubytovali v některém dostupném ubytovacím zařízení. Cizinec vstupující do BR musí mít potřebné finanční prostředky na náklady spojené s pobytem a potřebné finanční prostředky k opuštění země. Statistické karty jsou vydávány pouze těm cizincům, kteří cestují s osobní zbraní. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dále doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky při cestování nezměnily.

Doklady
Do Bulharska se cestuje na platný pas nebo občanský průkaz. Řidiči motorových vozidel musí mít řidičský průkaz, technický průkaz, tzv.zelenou kartu. Pokud jde o zapůjčené nebo firemní vozidlo, musí mít řidič ověřenou plnou moc od majitele vozidla (s překladem do bulharštiny nebo do některého světového jazyka, nejlépe do angličtiny). Pokud řidič plnou moc nepředloží, vozidlo nemusí být vpuštěno na území BR.

Celní a devizové předpisy
Celní předpisy v zásadě odpovídají našim, tedy turista na cestu do BR by měl mít přiměřené množství potravin, alkoholu atd.. Jde o následující limity pro bezcelní dovoz např.:

Tabákové výrobky: cigarety 200 ks; doutníky do 30 gr váhy/ks 100 ks nebo doutníky nad 30 gr. 50 ks; tabák 250 gr.
Alkohol 1 litr; destilované nápoje do 22% obsahu alkoholu 2 litry, šumivá nebo nešumivá vína 2 litry.
Káva: 500 gr, kávový extrakt 200 gr, čaj 100 gr, čajový extrakt 40 gr.
Parfémy: 50 gr, toaletní voda 250 ml.
Léky: množství a druh odpovídající osobní spotřebě cestujícího.


Při dovozu do BR se může celková hodnota zboží pro vlastní potřebu u jedné osoby pohybovat do 100,-USD a u občana mladšího 16 let 50,- USD.

Pojištění pro cesty do BR se doporučuje sjednávat před cestou v ČR, pokud turisté necestují s cestovní kanceláří, která své klienty pojišťuje.

Výměna valut není v BR povinná. Směnit valutu je možné v každé směnárně (na hraničních přechodech, ve městech, v letoviscích i na vesnicích). Pokud je celková hodnota dovážených nebo vyvážených valut vyšší než 8 000,- BGL, existuje v BR povinnost tyto valuty deklarovat na hraničním přechodu při vstupu do země nebo výstupu ze země.

Zdravotnictví, důležitá telefonní čísla

První pomoc a nutné ošetření se poskytuje v BR ve státních zdravotnických zařízeních zdarma podle platné dvoustranné dohody. Doporučujeme před cestou uzavřít pojištění pro cesty a pobyt. Úroveň lékařského ošetření sice není špatná, avšak ovlivňuje ji stav zdravotnických a nemocničních zařízení a nedostatek léků. Všechna soukromá zdravotnická zařízení provádějí ošetření proti úhradě.

Důležitá telefonní čísla:

volací kód z Prahy do Sofie +3592
volací kód ze Sofie do Prahy +4202
Policie 166
Dopravní policie (KAT) 165
První pomoc (barza pomošt) 150
Silniční pomoc (patna pomošt) 146
Horská záchranná služba (planinska spasitelna služba) 9555665, (0888/621286)
Hasiči 160

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Bezpečnostní situace v Bulharsku se nemění a proto znovu upozorňujeme na to, že pokud by chtěl český turista cestovat do BR je nejvhodnější využít cestovních kanceláří, které zajišťují přepravu přímo do místa rekreace (Varna, Burgas a pod.) letecky.

Více na: české ambasádě.


Hledáte výhodnou dovolenou? Last minute zájezdy do mnohých destinací vám umožní relaxovat za příjemné ceny.